İlköğretimdeki öğrencilerin aldıkları eğitimler sonucunda edindikleri bilgi ve duyguları aktaracakları karikatür, broşür ve slogan yarışması düzenlendik.