“ENGELLİLERE EMPATİYİ ARTTIRMA” adlı sosyal sorumluluk projemizin temel amacı, toplumda engellilere olan farkındalığı, engellilere duyulan empatiyi arttırmak; ön yargısız ve  ayrımcılık yapmadan toplumda engelli ve engelsiz her kesimin sosyal yaşama katılımlarının eşitlik çerçevesinde olması  algısını farkındalık bilinci ile vermek, kalıcı değerler yaratmak ve  bunun sonucu olarak toplumda empati seviyesini yükselterek diğer sorunların kendiliğinden çözüleceğine inanmamız.

Öğrencileri engellilerle ve sorunlarıyla ilgili bilinçlendirme, nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili eğitim verme, engellilerin sosyal hayata dahil edilmesi ve engellilerin medyada daha fazla yer alması amaçlarımız arasında.

Okulumuzdaki öğrenciler,  içinde yaşadığımız toplumun küçük bir kısmını oluştursa da, öğrencilerin duyduğu empatiyi arttırmak toplum empati seviyesini arttırma yolunda  atılan önemli bir adım olacak.